V thường.. i nỗi buồn Covi.. 
Bao lớp người ly biệt  kinh kỳ.! 
 
BƯỚC CHN LỮ THỨ TRN QU HƯƠNG 

Bước chn ngn dặm thương qu hương 
Si gn ơi.. gi biệt  đm trường.! 
Ph hoa  mắt lệ nha tm tưởng.. 
Mấy độ phong sương lấm bụi đường.! 

Thương thương đời giấc mơ khanh tướng 
Nhnh rong buồn xa sng ly hương. 
Từng đm di nặng gnh tha phương.. 
Thương qu nh nước mắt trng dương.!
 
Qu hương đau.. nỗi đau thế kỷ. 
Đường cố l  xa rồi.. Phố thị.! 
Phương Nam buồn tiễn biệt người đi.. 
Miền đất hứa  cn chăng mộng mị.?
 
Ai đem hiu hắt  thuở cch ly.. 
Mong ngy ấm lại  nắng xun th. 
Đường qu hương sắc mu  thin l.. 
Thương cnh chim di  chẵng hạn kỳ.! 

Thuận  Ho