Thân tặng  các Bạn hữu..

Như một chút  hoài niệm về  Ngày của Mẹ..!   " MOTHER 'S  DAY "...

Cũng như là  mùa  " VU  LAN "...  trong  tâm hồn..!

ĐƯỜNG    ĐỜI

“ Người đi  trường học..

     Con đưa.. đường đời..! ” 

Người kéo xe  với bàn chân c̣n lại,

Đưa Mẹ già  qua thực tại  trần ai.!

Nét cười tươi  rạng rỡ  Nhất Chi Mai..

Xin nguyện cầu  gương sáng  hạnh Như Lai..!

 

Một chân thôi  –  chẳng quản ǵ ái ngại,

Con xin nguyền  đưa Mẹ cuối đời  trai.!

Ḍng đời ngược xuôi  muôn màu thế thái..

Măi môi cười  tự tại  giữa chông gai..!

 

Bụi thời gian  mắt Mẹ mờ  nhân ái,

Dấu chân con  son sắc  tháng năm dài.!

Đường tương lai  muôn dặm  chẳng phôi phai..

Hoa trần ai  thắm vàng  tâm vô ngại..!

 

Mẹ và con  trải xuôi  ḍng ngang trái..

Ánh sao đời  lóng lánh  đóa ban khai..!!

 

Thuận Hào

H́nh ảnh : HOAHA st