CHIA VUI

Được tin lễ Vu qui của con gi bạn V Ngọc Sơn, tập thể anh em Phan Chu Trinh 72 chia vui cng gia đnh bạn v chc hai chu Phương & Chiến thật nhiều hạnh phc.