Năm mới Chúc Đại Gia Đ́nh PCT 72 luôn dồi dào sức khỏe.

Con cháu thành đạt.

Các bạn Tuổi Quư Tỵ sẽ c̣n có nhiều niềm vui và t́nh yêu mới.

Theo phong tục của người miền Nam các bạn nên cúng mâm Ngũ Quả vào rằm tháng giêng mà Phạm Viết Chấn gửi cho Mao cam đoan sẽ rất hiệu nghiêm:

Bom-Vú-Dừa-Đủ-Xài

Cầu-Vú-Dừa-Đủ-Sung

Cầu-Sung-Dừa-Đủ-Quất

Cầu-Quất-Dừa-Đủ-Bầu

Cầu-Bầu-Dừa-Đủ-Sữa.

Hy vọng 4 năm nữa các bạn tuổi Quư Tỵ sẽ phá nhiều kỷ lục Guiness của PCT 1972

Thân mến.

Huỳnh mao