Tin buồn

Xin thông báo cùng toàn thể cựu HS Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng niên khóa 1965-1972

Hiền thê bạn NGUYỄN VĂN THÀNH Cựu HS lớp 12B4 Phan Châu Trinh niên khóa 65-72 vừa từ trần vào sáng ngày 15/8/2021, trong t́nh h́nh Covid tại Sài G̣n.

Thành tâm sẻ chia nổi buồn và mong gia đ́nh bạn vượt qua những ngày khó khăn này.

Toàn thể cựu HS trường TH Phan Châu Trinh niên khóa 1965-1972 thành thật chia buồn cùng gia d́nh.

Ban Đại Diện PCT72