TNH THƠ NGY

TẬP LM THƠ

THƠ VỚI LUẬT

THƯƠNG BẠN

 

 Gỡi cc bc 2 bi thơ song thất lục bt :

Thuở đi học, tay cầm vở sch,

Khi biết yu, lng thch mộng mơ!

Thương ai, sng đợi chiều chờ,

Nhớ ai, thức ngắm trăng mờ thu đm !

                                         Hữu Chữ

 

TẬP LM THƠ

Bạn ch mi thơ ti dở tệ,

Ừ th ti viết để cho vui.

Thơ bạn viết qu tuyệt vời,

Cn ti viết để cho vơi nỗi sầu !

                                         Hữu Chữ

 

 Hai bi Thất ngn bt c:

THƠ VỚI LUẬT

Khi nng thơ đến, luật m chi,

Phng bt theo my, chẳng nghĩ g.

Thi tun tro, m  mi viết,

Hồn thơ do dạt, mi tay ghi.

Viết xong, viết lại theo vần luật,

Sửa tới, sửa lui đng ngữ thi.

Vẫn biết thơ hay vần luật kho,

Khi vui xướng hoạ, luật m chi.

                        Hữu Chữ

 

THƯƠNG BẠN

Su mươi mấy tuổi vẫn chưa gi,

Cn phải bn ba, người với ta.

Xuống ni, thi cng kho gạch ngi,

Ln non, bảo vệ trại heo g.

Nui con, nui vợ, cn thm mẹ.

Ăn cưới, thăm đau, lại đm ma.

Tiền kiếm bao nhiu, tiu hết thng.

Phong lưu trai trẻ, khổ về gi !

             Hữu Chữ - Tặng bạn L.T.S.