CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Thnh hn của con bạn Huỳnh Văn Sẽ. Tổ chức vo ngy 30 thng 9 năm 2018

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu Huỳnh Ph Trung v Hong Thị Ngọc Mai thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện PCT 72