CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Vu Quy của con bạn NG VĂN PHƯỚC. Tổ chức vo ngy 8 thng 12 năm 2017

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu NG THỊ THANH THẢO v NGUYỄN PHƯỚC TON mi mi hạnh phc.

BAN ĐẠI DIỆN PCT 72