* Thất ngôn tứ tuyệt:

LỜI CUỐI

Vườn đêm trăng sáng quá em ơi!

Ta hẹn nhau đây nói mấy lời.

 Từ độ thương nhau, t́nh quấn quít.

Hết duyên không nợ phải xa thôi!

  

  LẶNG THINH

Sao em im lặng, nghĩ điều chi?

Cúi mặt ngồi yên chẳng nói ǵ.

T́nh nát, t́nh tan, t́nh chết yểu!

Mấy ai giữ được lệ tràn mi.

                      

CHIA LY

Em hăy cùng ta uống thật say.

Uống mừng ngày tháng đă sum vầy.

Mai kia em đến phương trời khác,

Biết đến khi nào gặp lại đây!

 

LANG THANG

Nh́n ánh đèn đêm nuốt lệ sầu,

Bước chân thất thểu bởi v́ đâu?

Đường khua đêm vắng, ḷng tê tái!

Có phải trăng kia rụng xuống cầu?

 

NHỚ

Đốt thuốc canh khuya,  nhớ cố nhân,

Từng ṿng khói toả, thấy bâng khuâng!

Ước ǵ gặp lại người t́nh cũ,

Ḥ hẹn cùng nhau mỗi cuối tuần.

       Hữu Chữ (B.v.C 05/8/14)