Bến  xưa.

 

Thôi rồi một kiếp thuyền quyên.

Bến xưa ai đổ như thuyền đứt dây.

Đời anh một kiếp đó đây.

Thiên đàng hạ giới thiên thai xuống trần.

Em ơi đừng có bâng khuâng.

Em ơi đừng có tần mần làm chi.

Cuộc t́nh bao nổi chia ly.

Hợp tan tan hợp t́nh si t́nh buồn.

Nổi niềm một kiếp tương phùng.

Đợi anh anh đợi biết ngày hợp tan.

Đời anh như chốn bỏ hoang.

Em vào trong ấy phai tàn thời gian.

Bến  xưa thuyền củ mơ màng.

Đợi anh em đợi thu tàn nhạt phai.

                                                   NguyễnHữuTùng