THƯ CẢM ƠN

Chúng tôi nhóm bạn CHS Sao Mai nk 65-72 ĐN xin cảm ơn các bạn CHS Phan Châu Trinh và bạn Huỳnh Mao CHS PCT gốc SM đă có nhă ư mời chúng tôi đến chung vui nhân ngày hội ngộ 46 năm ngày xa trường .

Trong niềm vui hạnh ngộ chúng tôi gặp lại bạn bè đă từng học chung dưới một mái trường SM thân thương từ năm 65-69 dù bây giờ ngôi trường v́ sự phát triển của thành phố đă nhường chỗ cho con đường NVL xinh đẹp để đi vào kư ức của mỗi chs SM .

Nhân dịp này chúng tôi c̣n giao lưu với các chs các trường Bồ Đề , Phan Thanh Giản , Bán Công ...

Để chung vui với các bạn chúng tôi có mang đến giỏ hoa chúc mừng và 10 gói  quà đơn sơ do sáng kiên của bạn Nguyễn thị T́nh chs SM với ư nghĩa :

" Ngọt ngào hai kẹo thân thương

Mỗi lần uống nước nhớ trường Sao Mai ."

Hướng về ngay hội ngộ 50 năm ngày xa trường của các bạn vào năm 2022 .

Chúng tôi hy vọng sẽ không có ai sáng tạo công tŕnh " chêt " để chúng ta c̣n cơ hội gặp nhau như bạn Huỳnh Mao đă tâm sự trước giây phút tưởng niệm các bạn chs PCT trong lần hội ngộ 45 năm .

Cuối cùng xin chân thành cám ơn BDD PCT 72 và bạn Huỳnh Mao rất nhiều .

TM nhóm chs SM nk 65-72 ĐN

Lê Trung