Mnh l Trương Cng Phi lớp 12A1 - NK 1971 - 1972, gởi bi dự thi với bt danh Trang Anh Phi nh!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hnh ảnh người thầy

Ti cn nhớ mi

Dng thầy thanh thanh

Mang đi knh trắng

 

Thầy ni giọng Huế

Ấm trầm su lắng

Như nước sng Hương

Sng trong  ngọt lịm

 

Mu đỏ, cam, vng

 Lục, lam, chm, tm

Bảy mu quang phổ

Lung linh huyền ảo!

 

Chất diệp lục tố

Mu xanh cho đời

Cỏ cy vạn vật

Sao vẫn nhớ hoi

 

Thầy đ cho ti

Mu xanh cuộc sống

Nhớ thầy mi mi

D thầy đ xa!

 

Bi học vạn vật

Năm xưa vẫn cn

Vạn vật sinh tồn

Ngn năm bất biến!

 

-------------Trang Anh Phi. Huế 25.07.2014