Đăng Nam & bạn b

Chc mừng năm mới 2019

Hy cứ vui như mọi ngy

 

Video 1  Hội ngộ 46 năm xa trường
Video 2.  Họp mặt Kỷ niệm 46 năm xa trường
Video 3.  Lin hoan & Văn nghệ
Video 4.  Hy cứ vui như mọi ngy
Video. Đm Hội ngộ 46 năm - PCT 72 Open

  Bo co Tổng kết Hội ngộ 46 năm ngay xa trường

 

  Video  Hội ngộ 2017

 
  Video 1. Hội thi Song ca 2017  
 Video 2.  Bạn b chung vui  
 Video 3. Hy cứ vui như mọi ngy  

- Hội ngộ  PCT 72 & những gương mặt tiu biểu

 

  Video Đm Hi ngộ 45 năm - PCT 72 a