Xin trả cho em những đợi chờ
Trả bao thương nhớ của ngy mơ
Tan theo mưa bụi trong sương lạnh
Kỳ niệm vi su mối tnh hờ

Xin trả cho em những dấu yu
Đi bờ mi mộng ước mơ nhiều
Giờ đy khp kn khung trời nhớ
Vỡ nt tnh xưa giữa bng chiều

Xin trả cho em những nhớ thương
Tri đi tnh muộn hết vấn vương
Em sang bến khc qun tnh cũ
Lặng lẽ mnh anh vạn nẻo đường

Xin trả cho em lời yu đầu
Trả bao h hẹn lc bn nhau
Mong ước "Cho My về với Gi"
Để tnh xa mi đến ngn sau.....!!

Đng 2017 - ĐINH PHỤ (Đinh Nguyễn)