Thn cho cc bạn.

Mnh xin gởi đến cc bạn lời cm ơn đ gip đỡ mnh lc hiểm ngho nhất. Hơn lc no hết, mnh hiểu được sự thn thương, gắn b của tnh bạn.  Hiện tại mnh đang tiếp tục được theo di v điều trị.

Xin chc đến bạn v gia đnh sức khỏe v nhiều điều an vui.

Ng Văn Phước.