Gởi bi nối tiếp:

Cn chng ta vui th tuổi gi.

Xem cc đầu thềm vừa mới nở

Tỉa mai đơm nụ đn cho xun

Lng lng ly rượu chiều tĩnh mịch

Mấy chn tr xanh lc nắng hồng

Thi thoảng cng b răn con chu

Học hnh cho giỏi mai thnh đạt

Gip nước gip nh gip anh em

Ph Hưng