Em đi để lại nụ cười

Mnh mang gi lộng cho đời thm xinh

Trăm năm chỉ một chữ tnh

Gấp từng kỷ niệm bng hnh ngy xưa

Lao đao cnh phượng trong mưa

Bao ma l rụng mấy ma hoa rơi

Chn đi lng gởi lại rồi

Sng my gờn gợn giọt vơi giọt đầy

Sương đm hn cnh hoa gầy

Chao nghing niềm nhớ rt đầy ngỏ yu

Phạm văn Hoa