Cho hai bạn Mao v Ct.

Thơ của bạn t đ được phổ nhạc, Hưng xin đề nghị Ban Bin tập đăng trong tập san Thơ Ma Thu của lớp 65-72.

Đ nhận được giấy mời của Chủ Tịch Mao rồi, Hưng sẽ về tham dự, bởi:


Tuổi đời vẫn trẻ cng năm thng

Sao nỡ đnh qun giy pht ny

Gặp bạn gặp b gặp người cũ

Gặp cả thằng thn cng thằng ght

Để cng nng chn chc đi cu

Chc cho tất cả mọi người

Xun vẫn cn hồng trong chng ta.

Trần Ph Hưng.