CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Thnh hn của con bạn Dương Hong Hồ. Tổ chức vo ngy 28 thng 12 năm 2013

Tập thể anh em PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu Dương Thế Phong v V Thị Thy Trm thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện