HOA  MỸ THUẬT 

 

                                                Em lặng lẽ bn sn trường Mỹ Thuật

                                      Nt huyền xưa vương vấn tuổi sương mai

                                      Dng nhỏ b  giữa trường đời  biển rộng

                                      Mu pha mu - t điểm mộng tương lai.!

 

                                      Em mộc mạc nơi phồn hoa lắng đọng 

                                      Vẻ hao gầy ngơ ngc thuở nguyn khai

                                      Thao thức ngắm nhn chn tướng trần ai..

                                      Khng với sắc - chẳng phai mu hy vọng.!

 

                                                                                      Đặng t