CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Vu Qui của con bạn Trần Đnh Danh, tập thể anh em PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu NHAN & MICHAEL thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện


Neu co ban nao thuan tien co the tham 
du duoc,minh rat vui mung, rat vinh du duoc don tiep.
Tran trong.Tran dinh Danh
SDT va d/chi cua minh : 614-477-3614.
D/chi : 3116 Walden Ravines ,Columbus,Ohio 43221 USA.