ANH NHỚ EM NHƯ BỜ LAU NHỚ NƯỚC.

ANH NHỚ EM NHƯ ĐM NHỚ TRĂNG RẰM.

ANH NHỚ EM M TAN TC CỎI LNG.

TC Đ ĐIỂM HAI MU THƯƠNG NHỚ.

DNG EM ĐẸP M KIU SA LỘNG LẨY.

T O DI THA THƯỚT GỢI HỒN ANH.

ANH NHỚ EM NHỮNG CHIỀU LỘNG GI.

BỜ VAI GẦY NH MẮT CHỨA ƯU TƯ.

NHỮNG BUỔI SNG SƯƠNG ĐƯA MI HOA PHỐ.

GI ĐONG ĐƯA NẮNG SỚM GỌI THU VỀ.

GIỜ TRƠ TRỌI ANH NGNG CHỜ EM MI.

EM XA RỒI EM C BIẾT ANH MONG.

EM HỞI EM C BAO GIỜ TRỞ LẠI.

NỔI CHỜ MONG CHN KN MI NGHN NĂM.

Dr Tung