Đ Nẵng 12/8/2018- Bạn b nhắc về Trương Văn Nhn, Trưởng ban Đại diện PCT tại Canada