HỌP LỚP TẤT NIN

THUỞ HỌC TR

(Tặng trưởng lớp 12B3 Huỳnh Ngọc Dũng)

Xun về, vo lớp thấy xn xao.

Trưởng lớp h to: - Im lặng no!

Tất cả hm nay cng họp lớp,

Bn về những chuyện của cuối năm.

Mỗi người nộp một trăm lm quỹ,

Thầy hướng dẫn cho lớp bốn trăm.

*****

Văn nghệ lớp mnh hai tiết mục,

Một đơn ca, một ht hiệu đon,

Ban văn nghệ lớp lo điều động.

Chừ hy bn qua chuyện lin hoan,

Dự định tất nin lm bốn mn.

C ai gp hy cng bn?

*****

Bắt đầu cc bạn tranh nhau ci,

Trước ci vừa vừa, tới ci to.

Kết lại sau cng, gồm ba mn:

Bn b, bnh hỏi, với xi v,

Mỗi người thm một chai xa-xị,

Mướn bộ m-ly để ht h.

*****

Hạnh phc sao m đơn sơ thế,

Tm hồn trong trắng chẳng so đo.

Lệ thường lớp c gu theo nhm,

Đến việc chung th cả lớp lo.

Mỗi độ xun về lng no nức.

Ngy xưa thương qu tuổi học tr.

                  Hữu Chữ