Xun Tng ở Sydney về Tết- Vui cng cc bạn ở Si Gn.

Xun  Tng sẽ về ăn tt tại Đ nẵng từ ngy 31/1- 6/2/2014