Thân gửi: Các bạn trong Ban vận động xuất bản tập nhạc lư thầy Hoàng Bích Sơn.
Cùng các bạn cựu học sinh PCT 1972

Chiều chủ nhật ngày 4/12/2011 Các bạn sau đây đă tham dự cuộc họp :
B/s Tùng, Nguyễn Lương Tùng, Đặng Bá Lộc, Trần Đ́nh Danh, Nguyễn Văn Thành, Đặng Út, Phan Thanh Đức, Phạm Đoàn, Nguyễn Đổ Kính, Phan Việt Hưng, Đoàn văn Hinh và Huỳnh Mao.

Các vấn đề đă thông qua:
Tập nhạc lư của thầy Hoàng Bích Sơn
- Các bạn trong ban vận động lo các công việc giấy phép , in, phân phối v.v...và bán ra thị trường hoặc chỉ bán cho cựu HS PCT tập nhạc lư của thầy Hoàng Bích Sơn. Theo ư tôi in khoảng từ 500 đến 800 cuốn .
Nên phân công người có trách nhiệm tài chánh
- Bs Tùng tạm ứng 50% , Mao 30%, Kính 20% toàn bộ chi phí liên quan đến việc in ấn .. Sau khi có doanh thu từ việc bán sách sẽ hoàn trả cho các bạn tạm ứng. Số tiền vượt th́ chuyển đến thầy Sơn. Nếu thiếu, th́ các bạn tạm ứng sẽ chịu theo tỉ lệ đóng góp. Các bạn xúc tiến làm ngay (dự kiến chi phí) khi nào cần tiền th́ báo cho Mao

Các vấn đề khác
- Các bạn nào khóa 72 đang ở TP HCM mà không về dự đại lễ 40 năm ngày tốt nghiệp trung học 09/2012 sẽ nộp 5 triệu đồng
- Sẽ có tiết mục thi cặp đôi hoàn hảo niên khóa 1972.
Cám ơn các bạn

Thân mến
Huỳnh Mao