HẠ Đ ĐẾN RỒI

Hạ đ đến rồi, anh dấu yu,
Đường xưa nay đ đổi thay nhiều
Con đường đầy phượng giăng khắp lối
Vắng bng ngi trường qu quạnh hiu .

Hạ đ đến rồi anh biết khng?
Mnh em dạo phố, nhớ chạnh lng
Bng khung lạc bước, dừng chn ngắm
Lối cũ đường xưa, mi ngng trng?

Hạ đ đến rồi anh yu ơi
Dng sng my xm ko đầy trời
Bng đm xuống thấp, trời thăm thẩm
Trăng ngập ngừng ln, bng ngả, tri

L Minh Mộng
6/22/2014