Tnh si     

                                Một thong xao lng rung phm tơ

                                Đem nhung đem nhớ dệt đường thơ

                                   Trăng treo vẫy gi gọi my chờ                         

                                Tnh yu năm thng tuổi cn thơ

                                Em tặng cho anh chữ thẩn thờ

                                Cho tnh trai gi đẹp như mơ

                                Cho hoa đua sắc tranh nhau nở

                                Cho kẻ si tnh chết ngẩn ngơ

                                             Phm văn Hoa  15/07/2014