NỖI NIỀM CCH BIỆT
Khi ta qua, anh em no cũng gọi.
Khi ta về anh em cũng gọi ta.
Qu hương ơi nghn trung xa cch qu.
Nước mắt no lấp được khoảng chia xa.
Lm sao được để gần anh em mi.
Nỗi buồn ny cho đến mi khi nao?
Trn khng trung nước mắt ti rn rụa.
Nhớ qu hương v nhớ bạn thật nhiều.
Lng ta vui v được ngy trở lại.
Bạn u buồn v tiễn biệt ta.
Ta đao đo cuộc đời đu c phải.
Pht tương phng, hạnh phc nửa chừng xun.
Thời gian ơi c bao giờ trở lại.
Qu hương buồn nhiều cảnh cũng nhiều qu.
Nguyễn Hữu Tng 17/12/2021