Mao thân,

Chương trình kỷ niệm 40 năm PCT đã khép lại với thành công mỹ mãn, nhiệt huyết của Mao và Tùng đã đành trọn cho đại hội, lắng đọng những dư âm rất tình cảm, hy vọng rằng sợi dây tình cảm này sẽ mãi mái và tiếp tục dài thêm vào kỷ niệm 45 - 50 năm.

Bán