Chúc bạn Tùng

Sáng nay nhận được quà tặng của bạn, do bạn Thành đưa cho, sau đấy Quốc có gọi điện hỏi thăm.

  • lemon
  • lemon tea
  • splashing lemon
  • salad with lemon
  • lemonade!
  • sliced lemon
  • dripping lemon

10h20: đọc hai chương đầu, hành văn rất thực như sự trải lòng của bạn với đời sống, với công việc chuyên môn.

10h40: mạch văn có nhịp đập của một trái tim, lúc thổn thức lúc vui buồn, trên hành trình đi về phía trước với sự lạc quan, đầy cống hiến.....

Cuốn sách thật sự lôi cuốn mình bởi sự giản dị, mộc mạc trọn vẹn.

Chúc bạn vẫn mãi có được lòng nhiệt tâm, vô tư lự với dự án Trường Đại học Y khoa trong những ngày đến. Bởi lẽ cuộc sống là cho đi, như một phần đời bạn đã trải nghhiệm..

1 2 3 4 5 6 7