CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Thnh hn của con bạn Thi Văn Lộc, tập thể anh em PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu Vĩnh Bảo v Thu Thủy thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện