CHÀO XUÂN

Tết đến ,xuân về thêm một tuổi
Cám ơn bè bạn đă  cùng tôi
Chúc nhau sức khỏe đàn, ca, múa
ẤT MÙI năm mới trọn niềm vui
Sáu mươi lăm tuổi cái thằng tôi
Ngoảnh mặt, quay lưng bao chuyện đời
Tiễn biệt mùa đông năm Giáp ngọ
Năm mới chào nhau xuân rạng ngời

Thái Văn Lộc

Mơi các bạn PCT 65-72 tham gia xướng họa bài thơ CHÀO XUÂN của TVL