Bn về thơ Đường

     Nhn bc Thọ v bc Cư ni về thơ Đường, mnh cũng c biết cht cht, nn cũng xin pht biểu vắn tắt về thể Thất Ngn Bt C để chng ta cng tập lm Đường thi :

      Bi Thất ngn bt c gồm c 8 cu, mỗi cu phải đng 7 chữ.

     Cc chữ cuối của những cu 1 ; 2 ; 4 ; 6 v 8 phải cng vần (cng m v cng thanh).

    Cu 1 gọi l Ph c, l cu mở đầu, dạo đầu.

    Cu 2 gọi l Thừa c, l  cu nhập đề.

    Cu 3 v 4 l phần Thực đối. Hai cu ny phải đối , đối thanh ( bằng đối trắc / ngược lại ), v phải cng từ loại ( danh từ đối danh từ ; tnh từ đối tnh từ ; ). Đối thanh th chỉ bắt buộc đối thanh ở cc chữ thứ 2 ;4 ;6 v 7 của mỗi cu. C thể đối trong mỗi cu. Chẳng hạn :

Cười vay khc mướn, dăm hng chữ, (cười vay đối khc mướn)

Bể rộng trời cao, một khối tnh. (bể rộng đối trời cao)

      Cu 5 v 6 l phần Luận đối, để bn thm về phần Thực đối hay đề bi. Php đối ở phần Luận cũng tương tự phần Thực đối.

      Cu 7 v 8 l phần Kết, để kết thc bi thơ. Cu 7 l Kết thượng, cu 8 l Kết hạ.

 

     Về nim, luật, thanh, vần th như bc Cư đ viết. Mong cc bc PCT72 mnh sẽ sng tc những bi thơ Đường thật hay. Sau đy mnh xin trch dẫn một bi của T Xương  v một bi của mnh để minh hoạ. Xin cc bc gp  v bnh loạn cho zui:

  

Hỏng thi

Phen ny tớ hỏng tớ đi ngay, (Cu ph)

Cng giỗ từ nay nhớ lấy ngy. (Cu thừa)

Học đ si cơm, nhưng chửa chn, (Đối thực)

Thi khng ăn ớt, thế m cay.

Sch đn ph mặc đn con trẻ, (Đối luận)

Thưng đấu nhờ lưng một mẹ my.

Cống-hỉ, mẹt-x, đy thuộc cả, (Kết thượng)

Chẳng sang Tu tớ cũng sang Ty. (Kết hạ)

                                          T Xương

 

Mỗi độ thu tn

Thu qua đến độ đ tn chưa ? (Ph c)

Sương thu đậm qu mấy cho vừa ! (Thừa c)

Đầu thu, nng cực chm dồn lửa, (Thực đối)

Cuối qu, my  m đợi  đỗ mưa.

Nng cực đầu ma, ai chịu nổi, (Luận đối)

Đợi m cuối độ, kẻ no chừa !

Mưa thu, thiếu phụ chn lng nhớ, (Kết thượng)

Thi mưa, tồn lại đm my thưa (kết hạ)

                                                   P.H.C.

( Thơ minh hoạ, khng dự thi)

        Phng Hữu Chữ