XUÂN T̀NH

 

                                      Nghe tiếng Em cười ngỡ trong mơ

                                      Mùa xuân bỗng đến tự bao giờ.?

                                      Em đem hương sắc màu thương nhớ..

                                      Hoa bướm xuân t́nh rộn tiếng thơ.!

 

                                      Nghe tiếng Em cười mộng thiên thai

                                      Hoàng mai mơ dáng liễu trang đài.

                                      Bồng lai bóng nguyệt mờ hư ảo..

                                      Đá vàng mấy thuở ngỡ liêu trai.!

                                                                                                                                                                                                                   Đặng Út