CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Thnh hn của con bạn Huỳnh Mao. Tổ chức vo ngy 21 thng 12 năm 2014

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu Huỳnh Cao Nguyn v Trần Lưu Ngọc Trm thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện