THÔNG BÁO

1/ Kỷ niệm 65 năm thành lập trường.  Vào lúc 08 giờ thứ 7 ngày 16/9/2017 sẽ tổ chức dâng hoa tại tượng cụ Phan Châu Trinh tại trường TH Phan Châu Trinh Đà Nẵng

Sau đó đi thăm quan cơ sở mới của trường.

Thời gian: 09 giờ 00, BS Nguyễn Hữu Tùng sẽ tổ chức xe đưa các bạn thăm quan Trường Đại Học PHAN CHÂU TRINH tại Tỉnh Quảng Nam (do Tùng làm Chủ tịch HĐ QT) 11 giờ 00 xe đưa các bạn về trường TH PCT. Các bạn nhắn tin cho Tùng để thu xếp xe.

 

 

2/ Để thuận tiện trong việc đi lại và nghỉ ngơi . Ban tổ chức có thu xếp cho các bạn không ở Đà Năng pḥng ngủ tại KS LION check in 16-check out 17 miễn phí. Đề nghị các bạn nhắn tin cho Huỳnh Mao để đăng kư trước ngày 13/9/2017

 

 

 

-------------------------------------------------