Một buổi ni chuyện

Xem Slide buổi gặp mặt sng nay, 2/8/2013

 
Buổi sng, trời mưa dầm. Bạn Tng về thăm Đ Nẵng v gặp mặt cng anh em. Những cu chuyện về trường PCT vẫn tiếp diễn, anh em nhắc về thng 9, ni về những bi viết, Huỳnh Mao sẽ về cho ngy trao giải cuộc thi bi viết nhn dịp kỷ niệm 41 năm. Bạn Tng c tưởng anh em PCT72 sẽ tham gia cng trường PCT về một buổi ni chuyện với học sinh, bạn Tng l diễn giả, đề ti dự kiến: "Hnh trang hội nhập", cng nh trao tặng một số suất học bổng. Sắp đến, hy vọng cc bạn Chữ v Khoan sẽ tch cực trao đổi đng gp trn cng nh trường.

Tm niệm của bạn Tng l gởi gấm tnh nghĩa trọng Thầy qu bạn đến cc lớp đn em sau ny.