Nghĩ dọc sân trường

                                                    Bùi Văn Tiếng

Hồi ức về một thời để nhớ

Tạp chí giao thừa

Vu vơ ngày đó

Tưởng rằng đă quên

Châu hay Chu ?

Tạp hóa

                                                    Lê Quang Thọ

Bài thơ bốn mùa

Bài thơ mùa thu

                                                    Phùng Hữu Chữ

Tự tán khúc

                                                    Viễn Định

T́nh Web Phan châu Trinh

Chào em

                                                    Chần Chương Huyền

Tiệm tạp hóa nhà họ Lê

 

Ngày xưa

Đi học thêm

                                                    Nguyễn Văn Cư

Vẫy tay một quảng đời

Về thăm nhau người ơi

                                                    Phạm T́nh

Ba chữ S.T.R

                                                    Phạm Bá Lộc