From: Phạm Bá Lộc

 

STROKE: Remember the 1st Three Letters....S.T.R.

Hăy ghi nhớ 3 chữ cái đầu của từ STROKE:

S: Smile (Cười)

T: Talk (Nói)

R:  Raise (Đưa (tay) lên)

Mạch máu bị tắt nghẻn do cục máu đông nên máu không lên được năo như trong h́nh trên, người ta bị đột quỵ

If everyone can remember something this simple, we could save some folks.

Nếu ai cũng ghi nhớ công thức giản dị này, chúng ta sẽ cứu được một số người

Bị đột qụy

Please read:

STROKE IDENTIFICATION:
Xin đọc câu chuyện sau đây:


During a BBQ, a friend stumbled and took a little fall - she assured everyone that she was fine (they offered to call paramedics) .she said she had just tripped over a brick because of her new shoes.

Trong một buổi tiệc đứng ngoài trời, một người bạn trượt chân và bị ngă nhẹ - bạn bè đ̣i gọi bác sĩ nhưng bà ta bảo mọi người rằng bà không sao cả, bà chỉ vấp một viên gạch v́ đôi giày mới.

They got her cleaned up and got her a new plate of food. While she appeared a bit shaken up, Ingrid went about enjoying herself the rest of the evening

Bạn bè lau chùi các vết bẩn và lấy cho bà đĩa thức ăn khác. Bà ta có vẻ run nhẹ nhưng đi lại vui vẻ suốt buổi tối.

Ingrid's husband called later telling everyone that his wife had been taken to the hospital - (at 6:00 pm Ingrid passed away.) She had suffered a stroke at the BBQ. Had they known how to identify the signs of a stroke, perhaps! Ingrid would be with us today. Some don't die. They end up in a helpless, hopeless condition instead.

Chồng bà sau đó gọi mọi người và báo tin là bà Ingrid đă được đưa vào bệnh viện và cuối cùng  đă chết hồi 6 giờ tối, v́ cú ngă trong bữa tiệc.  Nếu mọi người biết nhận dạng cơn đột quỵ th́ có thể hôm nay bà Ingrid c̣n ở với chúng ta.

Một số bệnh nhân đột quỵ thoát chết nhưng lại rơi vào t́nh trạng không biết ǵ nữa cả.

It only takes a minute to read this...

Xin dành một phút để đọc điều này:

A neurologist says that if he can get to a stroke victim within 3 hours he can totally reverse the effects of a stroke...totally. He said the trick was getting a stroke recognized, diagnosed, and then getting the patient medically cared for within 3 hours, which is tough.

Một Bác sĩ thần kinh nói rằng nếu ông ta đến được với bệnh nhân đột quỵ trong ṿng 3 giờ đồng hồ, ông ta có thể hoàn toàn cứu được người bệnh.  Hoàn toàn.

Ông ta nói mọi gười nên biết một mẹo nhỏ để phát hiện cơn đột qụy và đưa bệnh nhân đến Bác sĩ chuyên khoa trong ṿng 3 giờ đồng hồ đẻ cứu họ.

RECOGNIZING A STROKE

Phát hiện cơn đột quỵ

Thank God for the sense to remember the '3' steps, STR . Read and Learn!

Cầu trời cho chúng ta nhớ được 3 bước:

S-T-R (Cừơi-Nói-Đưa tay lên)

Sometimes symptoms of a stroke are difficult to identify. Unfortunately, the lack of awareness spells disaster. The stroke victim may suffer severe brain damage when people nearby fail to recognize the symptoms of a stroke.

Đôi khi khó nhận ra dấu hiệu một cơn đột quỵ. Thật bất hạnh: Sự thiếu hiểu biết nhiều khi đồng nghĩa với tai họa.

Now doctors say a bystander can recognize a stroke by asking three simple questions:

Hiện nay các Bác sĩ bảo rằng những người chung quanh có thể phát hiện một cơn đột qụy bằng 3 bước đơn giản sau đây:
S *
Ask the individual to SMILE.

S* (Smile – Cười) Yêu cầu người ấy cười
T *
Ask the person to TALK and SPEAK A SIMPLE SENTENCE (Coherently)

T*(Talk – Nói) Yêu cầu người ấy nói một câu thông thường. Ví dụ “Hôm nay trời nắng)
(I.e. It is sunny out today.)
R
*Ask him or her to RAISE BOTH ARM
R* (Đưa tay lên): Yêu cầu người ấy đưa cao hai tay lên.


If he or she has trouble with ANY ONE of these tasks, call emergency number immediately and describe the symptoms to the dispatcher.

Nếu người ấy tỏ ra bị khó khăn để làm 1 trong 3 yêu cầu trên th́ hăy gọi ngay xe cấp cứu và mô tả các dấu hiệu này cho người nhận bệnh.

New Sign of a Stroke -------- Stick out Your Tongue

Cách nhận dạng khác: Thè lưỡi ra.

NOTE: Another 'sign' of a stroke is this: Ask the person to 'stick' out his tongue.. If the tongue is 'crooked', if it goes to one side or the other,
that is also an indication of a stroke.

Ghi chú: Yêu cầu người (nghi) bị đột quỵ thè lưỡi họ ra.  Nếu lưỡi người đó bị vặn vẹo hoặc dính vào bên này hay bên kia của miệng th́ người ấy đă bị đột qụy.

A cardiologist says if everyone who gets this e-mail sends it to 10 people; you can bet that at least one life will be saved.

 

Một Bác sĩ chuyên khoa tim mạch bảo rằng nếu người nhận email này chuyển ngay nó cho 10 người khác th́ chúng ta có thể đánh cá rằng sẽ có it nhất một người đột qụy được cứu sống

 

Tran Thi Thu Tram (Ms.)
Assistant to Internal Controller
Finance & Accounting