ĐỀ NGHỊ

Các bạn CEO của 1972 góp ư cho nội dung trang Web

1/ Danh sách các lớp2/ H́nh ảnh

3/ Tin tức - Tin vui - Tin buồn - Các tin Sinh hoạt khác

4/ Diển đàn: Các bạn trao đỗi những vấn đề thời sự , gia d́nh mà các bạn quan tâm 

Thời gian: chậm nhất là ngày 28/02/2009

Xem trang 1 2 3 4 5  

4/2/2009

Truong da doc duoc trang www.pct72 roi,rat dep, tuy nhien de nghi cau nen co cac muc sau. 1 - Muc Dien dan : De anh em co dieu kien ranh roi tan doc voi nhau cho vui. 2 - Muc Ky niem quanh san truong thanh mot muc chinh, co the dua nhung hinh anh thoi con la hoc sinh PCT vao muc nay. 3 - Nen co muc Van & Tho de cac ban co the goi bai va upload len de cung doc cho vui Va nhat la Cat phai co tit ngay thang de trang web hoat dong binh thuong ,neu khong co ngay thang , T tuong nhu web page khong hoat dong Chuc trang web hoat dong soi noi Chuc ban suc khoe, hanh phuc. Tran quang Truong B3/10.11.12/PCT
 

4/2/2009

Các bạn PCT 1972 thân mến, Cám ơn các bạn đă update danh sách các lớp B2+B3+B4 Lớp B2 : 9 HS Có 7 Email Lớp B3: 50 HS Có 31 Email Lớp B4: 45 HS Có 13 Email

Hiện nay c̣n thiếu các lớp B1, A 1, A 2 và C Nếu các bạn nào biết các bạn các lớp trên đề nghị làm danh sách lớp theo mẫu trên

P/S ( To 12B3) Tôi đă t́m ra Phạm Văn Đồng nay là Nhạc sĩ Nguyễn Nam trưởng ban Văn Nghe Đài TH TP HCM và đă update trên danh sách ( Cựu Thủ tướng Người đă làm hỏng cuộc thi Văn Nghệ Mùa Xuân năm 1972 của lóp 12B3 . Cuộc thi nầy lớp 12B3 đă tập dượt 2 tháng trời và hy sinh bỏ nhiều giờ học Triết của Thầy Hóa )

Thân mến

Huynh Mao

DANH SÁCH 12B2 Phan Chu Trinh Đà nẵng (1971-1972)
         
TT Họ Tên Email Tel Add
1 Phạm Viết  Chấn phamvietchan@yahoo.com 84.903315301 Sài g̣n
2 Trần Ngọc  Huân huantndn@yahoo.com 0903 50 2066 Đà nẵng
3 Trương Văn  Nhân nhantruong54@hotmail.com 905-507-1953 TORONTO
4 Nguyễn  Nhựt nhutnn@gmail.com 972-234-0408 DALLAS
5 Nguyễn Hồng nguyenhongtu@yahoo.com 0905 51 3429 Đà nẵng
6 Lê Hoàng  Việt   0935 21 0 003 Đà nẵng
7 Ngô Tấn  Bán ntban150@yahoo.com 0913404222 Đà nẵng
8 Nguyễn  Hải   61.3821586 Biên Ḥa
9 Dương Văn Long longduong3@sbcglobal.net   USA
   
   
DANH SACH LOP B3 ( 1965- 1972 )  
         
 TT Họ Tên Email Tel Add
1 Nguyễn Hồng Ân      
2 Nguyễn Văn  Bách nguyen@softwert.com 706 593 0371 USA
3 Nguyễn Văn  Cẩm nvcam39@yahoo.com 0905 45 7334 DNG
4 Trần Văn  Cát tranvancat@gmail.com 0904 13 6592 DNG
5 Lê Hữu  Cầu tiensaport@vnn.vn 0913 43 8637 DNG
6 Nguyễn Ngọc Châu nguyenngocchau_hc1950@yahoo.vn 0905 22 1228 DNG
7 Đặng  Chính tunglangdu@yahoo.com 0903 50 8027 DNG
8 Phùng Hữu  Chữ phunghuuchu@yahoo.com 0906 53 5985 DNG
9 Nguyễn Thanh Cừ      
10 Trương Văn Dân truongd@mantrak.com   USA
11 Trần Đại Danh      
12 Trần Đ́nh  Danh danhltk@yahoo.com 0903 73 0417 SGN
13 Nguyễn Văn   0906 79 6078 DNG
14 Huỳnh Ngọc  Dũng huynhngocdung777@yahoo.com 0903 78 0777 SGN
15 Lương Quang Dũng quangdungluong@yahoo.com.vn 0913 401774 SGN
16 Nguyễn Trường  Dũng truongdungnguyen@yahoo.com 0905 10 4321 SGN
17 Phạm Văn Đồng Nhac sĩ Nguyễn Nam/no Email 0903 81 7335 SGN
18 Phan Đại  Đường domozone@yahoo.com 22 8960 421 USA
19 Đào hữu  Gia daohuugia@yahoo.com 408 859 9107 USA
20 Trần Phú Hưng tphung@hcmuns.edu.vn 0903 98 7098 SGN
21 Trương Thiên  Hựu truong_thienhuu@yahoo.com 206 935 0963 USA
22 Trần Khoan   0905 70 2763 DNG
23 Thái Huy  Khôi      
24 Nguyễn Đỗ  Kính kinh@apshcm.vnn.vn 0903 80 3010 SGN
25 Phạm Bá  Lộc locpb@yahoo.com 091342 1578 DNG
26 Phan  Lợi lavinhloi2003@yahoo.com 0905 29 3385 DNG
27 Lê Văn  Long longle1954@yahoo.com 403 470 5202 CAN
28 Trần Văn  Long tranlv@charter.net 425 269 6327 USA
29 Đặng Công  lydang@msn.com 952 201 3978 USA
30 Nguyễn Văn  nguyenlythanhfr@hotmail.com   USA
31 Huỳnh  Mao mao@polaris.com.vn 0903 70 4642 SGN
32 Nguyễn Hữu Nam nguyennam132@yahoo.com 0913 79 9941 SGN
33 Lê Hồng Nhật      
34 Nguyễn Văn  Phiên kevinnguyen@selectiverealty.com 408 646 1234 USA
35 Trần Văn  Phú     DNA
36 Trần Hữu Phước      
37 Đăng  Sáu chrisjsdang@yahoo.com 925 890 6646 USA
38 Nguyễn Minh Sơn     SGN
39 Trần Viết Sơn      
40 Lê Thế  Sung     DNG
41 Nguyễn Văn Thành   0905 25 2349 DNG
42 Lê Quang  Thọ thovapec@yahoo.com 0955 67 6784 DNG
43 Ông Ích  Thông     GER
44 Nguyễn Công  Tŕnh trinhman54@yahoo.com 0905 75 8575 DNG
45 Nguyễn Bá Trước   0903 50 8377 DNG
46 Nguyễn Hữu  Tùng tung-nhm@hcm.vnn.vn 0903 84 1042 SGN
47 Nguyễn Lương  Tùng   38651611 SGN
48 Tôn Thất Vu tonthatvu92@yahoo.com 336 549 3769 USA
49 Nguyễn Văn  X Thuận     USA
50 Huỳnh Chí XCường      
DANH SACH LOP B4 ( 1965-1972)
         
TT Họ Tên Email Tel Add
1 Nguyễn Hữu  An nguy882@aol.com   USA
2 Trần Đ́nh Ban trandinhban1953@yahoo.com 08 3894 5363 SGN
3 Trịnh Quang B́nh      
4 Phạm Xuân Chiến   0988 78 8718 DNG
5 Nguyễn Văn  Chính   0905 13 0509 DNG
18 Thiều Đ́nh Cho     DNG
6 Nguyễn Văn  nvc4648@yahoo.com 0914 56 1563 HUE
7 Phan Văn Cự     DNG
8 Phan Đ́nh Cưỡng   ©  
9 Phạm Đoàn   0913 16 4704 SGN
10 Nguyễn Đức   0903 51 8808 DNG
11 Phan Thanh Đức ducfanthanh@yahoo.com.vn 0963 90 8791 SGN
12 Đặng Văn  Dũng     DNG
13 Nguyễn Tế Đường     USA
14 Trần Văn Duyệt duyet.tranvan@gmail.com 0913 41 8028 HUE
15 Đổ Duy  Hải   ©  
16 Đoàn Văn Hinh   0903 91 8621 SGN
17 Lê Công  Hinh     DNG
18 Dương Hoàng Hồ   0905 05 1992 DNG
19 Đặng Mạnh Hùng     USA
20 Phan Việt  Hưng thaydo2001@yahoo.com 0909 28 0998 SGN
21 Nguyễn Văn  Khiêm     USA
22 Nguyễn Lai lainguyendinh@gmail.com 0983 29 0427 DNG
23 Bảo Lan     ITA
24 Trần Cảnh   0905 14 1732 DNG
25 Đặng Bá  Lộc dangbaloc53@yahoo.com 0903 78 1957 SGN
26 Lê Đồng Minh   0905 05 5788 DNG
27 Lê Phước Minh     JPN
28 Nguyễn Hưng Nam     USA
29 Đặng Công  Ngữ   0913 40 7332 DNG
30 Nguyễn Hữu Nhạn   0903 74 0348 SGN
31 Nguyễn Phi Ninh     USA
32 Ngô Văn Phước phuocngovan53@gmail.com 0935 32 6985 DNG
33 Hồ Trọng  Quí     USA
34 Đặng Văn  Quốc dv_quoc@danatransgroup.com 0903 77 5993 DNG
35 Nguyễn Văn  Quư     DNG
36 Vơ Ngọc  Sơn   0903 90 7903 SGN
37 Nguyễn Đức Tri Tâm     AUS
38 Phan Đ́nh Tân     QNM
39 Lê  Tánh letanh53@yahoo.com 0955 57 9997 DNG
40 Hồ Đắc  Thanh     USA
41 Nguyễn Văn  Thành   0908 20 0446 SGN
42 Huỳnh Văn Thọ     DNG
43 Phạm  T́nh phamtinh2000@yahoo.com 0908 79 0323 SGN
44 Hồ Văn  Tịnh     LDG
45 Tăng Văn  tvto@s-t.au.ac.th   THA
46 Phạm Đức Trạch     AUS
47 Nguyễn Xuân Tùng tung.nguyen@sydneywater.com.au 61 419 488 649 AUS
48 Đặng Út   0918 03 1778 SGN
49 Nguyễn Văn  Xinh     SGN
50 Lê Văn Xưng     DNG