ĐỀ NGHỊ

Các bạn CEO của 1972 góp ư cho nội dung trang Web

1/ Danh sách các lớp2/ H́nh ảnh

3/ Tin tức - Tin vui - Tin buồn - Các tin Sinh hoạt khác

4/ Diển đàn: Các bạn trao đỗi những vấn đề thời sự , gia d́nh mà các bạn quan tâm 

Thời gian: chậm nhất là ngày 28/02/2009

 

Xem trang 1 2 3 4 5  

Danh sách lớp 12B3-72

(do Huỳnh Mao gởi về)

 1. Nguyen Ngoc Chau <nguyenngocchau_hc1950@yahoo.com>,

 2. Tran Van Long B3 <tranlv@charter.net>,

 3. Dang Cong Ly B3 <lydang@msn.com>,

 4. Huynh Ngoc Dung B3 <huynhngocdung777@yahoo.com>,

 5. Nguyen Cong Trinh B3 <trinhman54@yahoo.com>,

 6. Nguyen Do Kinh B3 <kinh@apshcm.vnn.vn>,

 7. Nguyen Huu Nam B3 <nguyennam132@yahoo.com>,

 8. Nguyen Huu Tung <tung-nhm@hcm.vnn.vn>,

 9. Nguyen Truong Dung B3 <truongdungnguyen@yahoo.com>,

 10. Nguyen Van Bach B3 <nguyen@softwert.com>,

 11. Nguyen Van Ly B3 <nguyenlythanhfr@hotmail.com>,

 12. Pham Ba Loc B3 <locpb@vnn.vn>,

 13. Tran Dinh Danh B3 <danhltk@yahoo.com>,

 14. Tran Phu Hung B3 <tphung@hcmuns.edu.vn>,

 15. Tran Van Cat B3 <tranvancat@gmail.com>,

 16. Nguyen Van Cam <nvc39@yahoo.com>,

 17. Le Huu Cau <tiensaport@vnn.vn>,

 18. Dang Chinh <tunglangdu@yahoo.com>,

 19. Phung Huu Chu <phunghuuchu@yahoo.com>,

 20. Truong Van Dan <truongd@mantrak.com>,

 21. Phan Loi <lavinhloi2003@yahoo.com>,

 22. Dang Sau <chrisjsdang@yahoo.com>,

 23. Le Quang Tho <thovapec@yahoo.com>,

 24. Truong Thien Huu <truong_thienhuu@yahoo.com>,

 25. Le van Long <lelong1954@yahoo.com>,

 26. Nguyen Van Bach <nvb1001@yahoo.com>,

 27. Nguyen Van Phien <kevinnguyen@selectiverealty.com>,

 28. Ton That Vu <tonthatvu92@yahoo.com>,

 29. Huynh Mao <mao@polaris.com.vn>  

--------------

 

Mao,

 

Danh sach Mao co la tu 65-72. Vay Mao nen de ten tat ca nhung ban be con vui choi voi doi hay da vinh vien ra di.

Nguyen van Thuan ( nha sach Hung Vuong-Da nang) da mat o My.)

Than ai,

Dao Huu Gia

--------------

 

Kính gửi : Quư Trưởng lớp 10B3, 11B3 và 12B3

 

Cùng tất cả các bạn PCT72-B3
Trần văn Cát đă phát thảo xong web tên là www.Phanchautrinh72.vn
web la nơi trao đỗi thông tin của tất cả các bạn đă tưng học truong TH Phan Châu Trinh Đà Nẵng từ năm 1965-1972
Tuy nhiên Mao đang tập trung thông tin của tất cả các 7 lớp tốt nghiệp trung học năm 1972 
Các bạn B3 xem và góp ư về nội dung, giao diện và những thông tin cần thiết khác
Mong tất cả các bạn tham gia góp ư kiến

Thân chào và chúc mừng năm mới 

Mao

--------------

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 

Cám ơn tất cả PCT.
Website rất đẹp.
Tôi  gởi thêm vài người bạn chưa có tên trong d/đàn PCT.
Phan Đại-Đưởng
Lê Hồng-Nhật
Cám ơn tất cả PCT.
tại VN.

Sau Dang <chrisjsdang@yahoo.com>

--------------

 

NĂM MỚI 2009

 

Họp mặt nhà Dư - tối mồng 2 tết Kỷ Sửu

Có mặt: Tư, Dũng, Dũng, Cẩm, T́nh, Quốc, Dư, Trường Dũng, Phước, Cát, Chữ, Hưng

Nhắc đến những anh em:

Trần Viết Sơn - Trần Minh Sơn - Phan Văn Lợi - Phan Văn Cừ - Phan Văn Hoàng Anh - Tạ Hiệp - Nguyễn Văn Vang (ở đường Trần Cao Vân, đă mất) - Nguyễn Thanh Cừ - Ông Phước Thiện

Nhắc đến: Mao, Phiên, Huỳnh Ngọc Dũng......

Cuối buổi:

Dư: chúc đến anh em Phan Châu trinh 72 sức khoẻ, sức khoẻ

Đại diện anh em, Hưng: chúc anh em sức khoẻ, hạnh phúc, may mắn.

 

 

DANH SACH LOP B3 ( 1965- 1972 ) (do Huỳnh Mao gởi về)

 

TT Họ Tên Email Tel Add
1 Nguyễn Hồng Ân      
2 Nguyễn Văn  Bách nguyen@softwert.com 706 593 0371 USA
3 Nguyễn Văn  Cẩm nvcam39@yahoo.com 0905 45 7334 DNG
4 Trần Văn  Cát tranvancat@gmail.com 0914 13 6592 DNG
5 Lê Hữu  Cầu tiensaport@vnn.vn 0913 43 8637 DNG
6 Nguyễn Ngọc Châu nguyenngocchau_hc1950@yahoo.vn 0905 22 1228 DNG
7 Đặng  Chính tunglangdu@yahoo.com 0903 50 8027 DNG
8 Phùng Hữu  Chữ phunghuuchu@yahoo.com 0906 53 5985 DNG
9 Nguyễn Thanh Cừ      
10 Trương Văn Dân truongd@mantrak.com   USA
11 Trần Đại Danh      
12 Trần Đ́nh  Danh danhltk@yahoo.com 0903 73 0417 SGN
13 Nguyễn Văn   0906 79 6078 DNG
14 Huỳnh Ngọc  Dũng huynhngocdung777@yahoo.com 0903 78 0777 SGN
15 Lương Quang Dũng quangdungluong@yahoo.com.vn 0913 401774 SGN
16 Nguyễn Trường  Dũng truongdungnguyen@yahoo.com 0905 10 4321 SGN
17 Phan Đại  Đường domozone@yahoo.com 22 8960 421 USA
18 Đào hữu  Gia daohuugia@yahoo.com 408 859 9107 USA
19 Trần Phú Hưng tphung@hcmuns.edu.vn 0903 98 7098 SGN
20 Trương Thiên  Hựu truong_thienhuu@yahoo.com 206 935 0963 USA
21 Trần Khoan   0905 70 2763 DNG
22 Thái Huy  Khôi      
23 Nguyễn Đỗ  Kính kinh@apshcm.vnn.vn 0903 80 3010 SGN
24 Phạm Bá  Lộc locpb@yahoo.com 091342 1578 DNG
25 Phan  Lợi lavinhloi2003@yahoo.com 0905 29 3385 DNG
26 Lê Văn  Long longle1954@yahoo.com 403 470 5202 CAN
27 Trần Văn  Long tranlv@charter.net 425 269 6327 USA
28 Đặng Công  lydang@msn.com 952 201 3978 USA
29 Nguyễn Văn  nguyenlythanhfr@hotmail.com   USA
30 Huỳnh  Mao mao@polaris.com.vn 0903 70 4642 SGN
31 Nguyễn Hữu Nam nguyennam132@yahoo.com 0913 79 9941 SGN
32 Lê Hồng Nhật      
33 Nguyễn Văn  Phiên kevinnguyen@selectiverealty.com 408 646 1234 USA
34 Trần Văn  Phú     DNA
35 Trần Hữu Phước      
36 Đăng  Sáu chrisjsdang@yahoo.com 925 890 6646 USA
37 Nguyễn Minh Sơn     SGN
38 Trần Viết Sơn      
39 Lê Thế  Sung     DNG
40 Nguyễn Văn Thành   0905 25 2349 DNG
41 Lê Quang  Thọ thovapec@yahoo.com 0955 67 6784 DNG
42 Ông Ích  Thông     GER
43 Nguyễn Công  Tŕnh trinhman54@yahoo.com 0905 75 8575 DNG
44 Nguyễn Bá Trước   0903 50 8377 DNG
45 Nguyễn Hữu  Tùng tung-nhm@hcm.vnn.vn 0903 84 1042 SGN
46 Nguyễn Lương  Tùng   38651611 SGN
47 Tôn Thất Vu tonthatvu92@yahoo.com 336 549 3769 USA
48 Nguyễn Văn  X Thuận    

USA

49 Huỳnh Chí XCường