Ḍng sông nào tiễn đưa em sang ngang
Người t́nh nào để em đắm say thương
Cho t́nh anh mang bao nỗi vấn vương
Thôi hết rồi t́nh lỡ cuối chiều đông

Sao thế em, anh nào lỗi ǵ không
Em lặng lẽ sang sông theo t́nh mới
Và kiếm t́m duyên nợ tuổi bốn mươi
Với ước mơ một t́nh yêu sau muộn

Rồi mai đây trên bước đường rong ruổi
Có bao giờ em chợt nhớ anh không
Kỷ niệm yêu với sáng đợi, chiều mong
Bao nhung nhớ đâu đây nghe tan vỡ

Thuở dấu yêu em đă quên thương nhớ
Mười năm dài có phải ngắn đâu em
Ôm ấp bên nhau tràn ngập dịu êm
Ôi! Khoảnh khắc yêu đương giờ phai nhạt

Anh vẫn biết thời gian trôi quên lăng
Nhưng tiếc hoài t́nh cũ chẳng phôi phai
Dẫu không mong trái đất tṛn gập lại
Sang ngang rồi quên cả một trời yêu...

Cuối Đông 2018 - ĐINH PHỤ (Đinh Nguyễn)