Bạn Tùng nhận quà tặng của Thầy Trần Đại Tăng

Tập thơ Cháy bỏng như lửa mặt trời