Các bạn PCT 72 chúc bạn Đức chóng phục hồi và ổn định sức khỏe

- Lộc - Sang - Đức - Tùng - Dũng - Út - Hinh - Nhạn