Ngày Giới thiệu về khoa Điều dưỡng tại BV Tâm Trí ĐN