Tin buồn

Xin thông báo cùng toàn thể cựu HS Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng niên khóa 1965-1972

Cụ Ông Đặng Thứ là Thân phụ của bạn Đặng Sáu Cựu HS lớp 12B3 Phan Châu Trinh niên khóa 65-72 vừa từ trần vào ngày 12/4/2022, thượng thọ 106 tuổi.

Linh cữu quàng tại: tư gia, phường Ḥa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

An táng tại Nghĩa trang Gia tộc, huyện ḥa Vang, TP Đà Nẵng, vào lúc 9h00, ngày 17/4/2022.

Toàn thể cựu HS trường TH Phan Châu Trinh niên khóa 1965-1972 thành thật chia buồn cùng gia d́nh.

Ban Đại Diện PCT72