Tin buồn

Xin thông báo cùng toàn thể cựu HS trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng niên khóa 1965-1972

Cụ ông TRẦN NGỌC QUAN là nhạc phụ của bạn ĐẶNG VĂN CẢNH, cựu HS lớp 12A2 Phan Châu Trinh niên khóa 65-72 vừa từ trần vào ngày 25 tháng 10 năm 2019.

Linh cữu quàng tại: tư gia 106, Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng.

Lễ an táng vào lúc 7h30 ngày 30 tháng 10 năm 2019, tại Nghĩa trang Gia tộc, Ḥa Sơn.

Toàn thể cựu HS trường TH Phan Châu Trinh niên khóa 1965-1972 thành thật chia buồn cùng gia d́nh.

Ban Đại Diện PCT72