Tin buồn

Xin thông báo cùng toàn thể cựu HS Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng niên khóa 1965-1972

Cụ ông HUỲNH TẤN XUÂN, thân phụ bạn HUỲNH TẤN VINH  Cựu HS lớp 12B2 trường Phan Châu Trinh niên khóa 65-72 vừa từ trần vào ngày 8/9/2018 nhằm ngày 29 tháng 7 năm Mậu Tuất, thượng thọ 93 tuổi.

Linh cửu quàng tại tư gia, thành phố Đà Nẵng

Lễ di quan, an táng tại Nghĩa trang Nông Bồ Duy Xuyên, vào ngày 11/9/2018 (ngày 2 tháng 8 năm Mậu Tuất).

Các bạn Đặng Văn Quốc, Đặng Văn Thành, Dương Hoàng Hồ và Nguyễn Văn Dư đại diện PCT 72 thắp nhang và phúng điếu.

Toàn thể cựu HS trường TH Phan Châu Trinh niên khóa 1965-1972 thành thật chia buồn cùng bạn Vinh và Gia d́nh.

Ban Đại Diện PCT72