Tin buồn

Xin thông báo cùng toàn thể cựu HS Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng niên khóa 1965-1972

Cụ bà HUỲNH THỊ ĐỐC, thân mẫu bạn NGUYỄN NHẬT TUYỀN  Cựu HS lớp 12A1 trường Phan Châu Trinh niên khóa 65-72 vừa từ trần vào ngày 9/9/2018 nhằm ngày 30 tháng 7 năm Mậu Tuất, thượng thọ 95 tuổi.

Linh cửu quàng tại tư gia, huyện Đại Lộc

Lễ di quan, an táng tại Nghĩa trang Đại Hiệp, vào lúc 6h30, ngày 11/9/2018 (ngày 2 tháng 8 năm Mậu Tuất).

Các bạn Đặng Văn Quốc và Phạm Nho đại diện PCT 72 thắp nhang và phúng điếu.

Toàn thể cựu HS trường TH Phan Châu Trinh niên khóa 1965-1972 thành thật chia buồn cùng bạn Tuyền và Gia d́nh.

Ban Đại Diện PCT72